ประธานสภาคนใหม่ วันมูหะมัด นอร์มะทา


Posted

in

,

by

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เกิดขึ้นในเวลา 09.30 น. วันนี้ (4 ก.ค.) โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ผู้มีอาวุโสสูงสุดวัย 89 ปี ขึ้นทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว ก่อนโหวตเลือกประธานตัวจริง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือกนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ (ปช.) เป็นประธานสภา หลังจากไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นแข่งขัน ส่วนการเลือกนายปดิพัทธ์ สันติภาดา จากก้าวไกลเป็นรองประธานสภา คนที่ 1 เสียงของ 8 พรรคการเมืองออกมาแบบ “ไม่แตกแถว” ส่วนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภา คนที่ 2

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นผู้เสนอชื่อนายวันมูหะมัดนอร์ เป็นประธานสภา โดยไม่มีสมาชิกคนอื่นเสนอชื่อแข่ง

ในการเลือกประธานสภา ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อหลายคน ต้องลงคะแนนลับ ด้วยการขานหมายเลขประจำตัว ส.ส. ให้รับบัตรลงคะแนน เขียนชื่อประธานที่พึงประสงค์ลงไป ใส่ซองปิดผนึก แล้วหย่อนลงหีบลงคะแนน จากนั้นที่ประชุมจะตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ก่อนประกาศผลต่อไป