วุฒิศักดิ์ คลินิค ยื่นล้มละลายแล้ว


Posted

in

by

วุฒิศักดิ์ คลินิค ยื่นล้มละลายแล้ว

July 11, 2020 “เพราะความสวยรอไม่ได้” วุฒิศักดิ์คลินิก ล้มละลาย ขาดทุน 2 ปีกว่า 1,000 ล้านบาท รายได้หด 7 ปีติด

ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊ค เปิดเผยว่า วุฒิศักดิ์คลินิคดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้นัดไต่สวนในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทนายคนดังกล่าว ได้โพสต์รูปภาพเอกสารคำประกาศศาลล้มละลายกลาง ซึ่งมีใจความว่า บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล เนื่องจากมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นมูลค่าหนี้กับเจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท แต่กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควร และช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ จึงขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และมีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.

สำหรับสาเหตุที่กิจการวุฒิศักดิ์คลินิคตกต่ำอย่างต่อเนื่องนั้น เริ่มจากรายได้ทรุดลงต่อเนื่อง ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมานั้น รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องถึง 7 ปีติดต่อกัน โดยเริ่มจากปี 2556 รายได้ 3,498 ล้านบาท กำไร 414 ล้านบาท ปี 2557 รายได้ 2,922 ล้านบาท กำไร 71 ล้านบาท ปี 2558 รายได้ 2,584 ล้านบาท กำไร 149 ล้านบาท ปี 2559 รายได้ 1,623 ล้านบาท ขาดทุน 528 ล้านบาท และ ปี 2560 รายได้ 481 ล้านบาท ขาดทุน 664 ล้านบาท ปี 2561 รายได้ 364 ล้านบาท -71% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ต่อมาในปี 2562 มีรายได้ลดลงเหลือ 161 ล้านบาท หรือ -55% เมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อนหน้านั้น ด้านผลกำไรปรากฎว่า วุฒิศักดิ์คลินิค เริ่มขาดทุนตั้งแต่ 2559 เป็นครั้งแรกและต่อเนื่องในปี 2560

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในสาขาเพิ่มขึ้นซึ่งสวนทางกับรายได้ วุฒิศักดิ์คลินิกมีสาขามากที่สุดในปี 2559 เป็นจำนวน 120 สาขา จากนั้นในปี 2560 ทั้งจำนวนสาขาลงที่เป็นของบริษัทเอง และเป็นลักษณะแฟรนไชส์รวมกันลดลงเหลือ 116 สาขา ปี 2561 เหลือสาขาเพียง 74 แห่ง และในปี 2562 เหลือเพียง 49 แห่ง

นอกจากนี้ ตลาดธุรกิจความงามมีการแข่งขันสูง และรุนแรงมากในไทย โรงพยาบาลเฉพาะด้านความงามและศัลยกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคระบาด ซึ่งเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับเศรษฐกิจไทยทุกระดับ โดยเฉพาะมาตรการปิดห้างสรรพสินค้า ทำให้สาขาไม่สามารถเปิดบริการได้เป็นเวลานานกว่า 2 เดือน ปัจจุบันวุฒิศักดิ์คลินิคมีสาขาในห้างสรรพสินค้ารวม 17 สาขาจากทั้งหมด 19 สาขา