Heatstroke ฮีทสโตรก รู้ได้อย่างไรและวิธีป้องกัน


Posted

in

by

Tags:

ฮีทสโตรค Heatstroke คืออะไร

Heatstroke หรือที่เรียกว่า ฮีทสโตรค (ฮีทสโตรก) เป็นภาวะหนึ่งที่อันตราย ในแถบประเทศเมืองร้อน แม้ไม่พบบ่อย แต่การตระหนักถึงและการดูแลรักษาจะสำคัญมาก

Heatstroke เป็นภาวะที่ร่างกายล้มเหลวในการควบคุมอถณหภูมิของร่างกาย ทำให้ร่างกายร้อนเกินไป (มากกว่า 40 องศาเซลเซียส) คนไข้ที่จะเป็นมักจะให้ประวัติว่า ทำงาน หรือเล่นกีฬากลางแดดหรือในที่ร้อนจัด และมีอาการเหงื่อไม่ออก ตัวร้อนแห้ง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย อาเจียน สับสน ถ้าเป็นมากจะหมดสติ ชัก หรือถึงกับเสียชีวิตได้

Tips To prevent Heatstroke การป้องกันการเกิดฮีทสโตรค

  1. ดื่มน้ำให้มากๆอย่าให้ขาด น้ำและเหงื่อจะเป็นตัวระบายความร้อนที่ดีให้กับร่างกาย แต่งดการดื่มกาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  2. ใส่เสื้อผ้าที่ไม่หนาหรืออมน้ำคายน้ำสะดวกเช่น ฝ้าย หรือลินิน ในหน้าร้อน
  3. พยายามเลี่ยงกา่รอยู่ในที่ร้อนจัด แสงแดดจัดเป็นเวลานาน อาจต้องกำหนดเวลาพักเพิ่มในหน้าร้อน
  4. หมั่นสังเกตอาการของฮีทสโตรค ทั้งตัวเราและคนรอบข้าง