Tag: ธรรมะ

  • ธรรมะ daily 24/3/66

    ธรรมะ daily 24/3/66

    “แก้ตัว” ช่วยอะไรไม่ได้ “แก้ไข” ช่วยได้ทุกอย่าง “แก้แค้น” ที่ดีทีสุด คือหยุดก่อเวรกรรม โกรธเขา…เราทุกข์ อภัยเขา…เราสุข   -หลวงปู่แหวน สุจิณโณ