Tag: น้ำท่วม

  • น้ำท่วมเลย สูงถึงหลังคา อิทธิพลซินลากู

    น้ำท่วมเลย สูงถึงหลังคา อิทธิพลซินลากู

    น้ำท่วมเลย สูงถึงหลังคา อิทธิพลซินลากู ซินลากู (SINLAKU)” พายุที่ทวีความรุนแรงเป็นโซนร้อน ได้ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม เมื่อวาน(1 สค) และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เข้าปกคลุมประเทศลาว ภาคอิสานตอนบน ทำให้จังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดเลยได้รับผลกระทบมีฝนตกและตกหนักทุกพื้นที่ของจังหวัดเลย ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ฝนก็ยังไม่ยอดหยุดตก ทำให้พื้นที่ อ.ปากชม อ.เชียงคาน และ อ.เมืองเลย ได้รับผลกระทบมีน้ำป่าจากภูเขาไหลลงแม่น้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณตลาดสดเทศบาลเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม น้ำท่วมถนน 50 ซ.ม. รถเล็กไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้ และถนนสายอ.เชียงกลม-บ้านสงาว-อ.ปากชม น้ำท่วมถนนสูง 50-80 ซ.ม.ยาวกว่า 100 เมตร น้ำป่าไหลลงลำห้วยไผ่ บ้านโพนทอง ต.เชียงกลม จนน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายร่วม 10 หลังคาเรือน ชาวบ้านต้องช่วยกันขนทรัพย์สินขึ้นที่สูง ส่วนบ้านสงเปือย บ้านห้วยพอ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย มีน้ำป่าไหลลงจากภูเขาลงล้ำห้วยจนทำให้น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 10 หลังคาเรือน น้ำป่ายังคงไหลลงมาจากภูเขาอย่างต่อเนื่อง ส่วนบ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย น้ำป่าไหลจากภูเขาลงพื้นที่ราบและลำห้วย จนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน […]