Tag: ประธานสภา

  • ประธานสภาคนใหม่ วันมูหะมัด นอร์มะทา

    ประธานสภาคนใหม่ วันมูหะมัด นอร์มะทา

    การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เกิดขึ้นในเวลา 09.30 น. วันนี้ (4 ก.ค.) โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ผู้มีอาวุโสสูงสุดวัย 89 ปี ขึ้นทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว ก่อนโหวตเลือกประธานตัวจริง