Tag: หูด

  • กลไกของยาแปะ รักษาหูดหรือตาปลาที่เท้า(cr)

    กลไกของยาแปะ รักษาหูดหรือตาปลาที่เท้า(cr)

    หูด ตาปลาที่เท้า รักษาอย่างไร? นานๆจะcustomer review ว่าด้วยเรื่องแผ่นแปะ รักษาตาปลาหรือหูด ด้วยคำแนะนำของคนไข้ เราจึงได้ไปซื้อหามาทดลองครับ ลักษณะเป็นพลาสเตอร์ มีตัวยาเป็นแผ่นตรงกลาง มีโฟมกลมๆล้อมรอบตัวยา